Hà Nội – Thái Bình

300.000850.000

Quý khách vui lòng lựa chọn đi xe ghép hoặc bao xe
1. Đi xe ghép tối đa 03 hành khách và chỉ đón 02 điểm.
2. Bao xe chỉ đón 01 điểm, phát sinh thêm điểm đón tính phí riêng.

Mã: N/A Danh mục:
đặt xe